Referensobjekt 2012 - 2014Tottieska Malmgården


Kund   Stiftelsen Skansen 
Beskrivning   Ombyggnad. Konstruktionshandlingar.
 


  
Texas Longhorn - Hornsberg Strand 


Kund   Franchisetagare
Beskrivning   Konstruktionshandlingar - Nytt mellanbjälklag.
  


Bergklacken 9 - Tillbyggnad av flerbostadshus


Kund   KAH Fastigheter
Beskrivning   Konstruktionshandlingar.


Statens Bakteriologiska Laboratorium

 - Ombyggnad till Hotell och restaurang.

Kund City Hotel and Apartments AB
Beskrivning Konstruktionshandlingar. (- Under produktion)


Hus A och Hus B.

Inför gjutning av nytt golv för kök i Hus B. -2014-03-06

Blivande servering / matsal. - 2014-04-22

Platsgjuten trappa i restaurang. - 2014-08-27Gigan 19

 - Tillbyggnad av ICA-butik samt sex nya lägenheter.


Kund                        C&C Fastigheter AB 
Beskrivning            Konstruktionshandlingar. Kontrollansvar. (- Under produktion)  


Tillfällig entré. -2013-11-15.


 
 

 Terrassbjälklag med lägenheter. -2014-03-10.

Ny entré. - 2014-04-30.Gotland Summer House

 - Nybyggnad av sommarhus

Kund Privatkund
Beskrivning Konstruktionshandlingar.

Architect In Charge: Jens Enflo (Enflo),Morten Vedelsbøl (DEVE)

Photographs: Joachim BelaieffShockholm

 - Tillfälligt bygglov, - Utsmyckning av Globen.

Kund Stockholms Paradplanering Kommittégrupp
Beskrivning Kontrollansvar.

Utsmyckning klar - 2014-10-26ESSO - Stationsbyggnad 

 - Pålad grundläggning.

Kund Mellof Bygg AB / Vattenfall
Beskrivning Konstruktionsritningar.

- Pålning färdigställd - 2014-06-13

- Färdigställande pågår efter gjutning av grundplattan med fyra oljegropar - 2014-11-21.


<< Tillbaka