Företagspresentation

Bakgrund

Företaget etablerades 1990 och vårt första kontor fanns i Haninge. Sedan 1992 har vi även haft kontor i Stockholm. Vi som äger och arbetar i företaget, för närvarande tre personer - Bengt Andersson, Vilgot Gustafsson & Peter Kristensson - har tidigare varit anställda inom ledande byggkonsultföretag i Stockholm och har genom årens lopp skaffat oss gedigen erfarenhet av konstruktioner i stål, trä, betong och murverk för industri- och lagerbyggnader samt skolor, kontor och bostadshus.

Kontoret

Vårt kontor ligger på Kidaskär eller Riddarholmen som den heter sedan 1600-hundratalet då rikets stormän lät bygga sina palats här.
Med utblick över Birger Jarls torg, uppkallat efter Birger Jarl som enligt traditionen "lät bygga Stockholms stad", fortsätter vi att bygga vidare i Stockholms stad och län med hjälp av ett väl utbyggt och fungerande kontaktnät med byggherrar, entreprenörer, myndigheter och andra konsulter.